Bridgewater Sinfonia concert | St Peter's Great Berkhamsted

The Church of St Peter Great Berkhamsted

Bridgewater Sinfonia concert

Vaughan Williams:  Fantasia on a Theme By Thomas Tallis

Dvorak:  Cello Concerto

Beethoven:  Symphony No 3 (“Eroica“)